ข้อมูลทั่วไป » ประวัตินาหนองทุ่ม

ประวัตินาหนองทุ่ม

15 กันยายน 2561
2139   0

ประวัตินาหนองทุ่ม

ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลนาหนองทุ่มเกิดขึ้นจากการอพยพเข้ามาของกลุ่มคนที่ต้องการแสวงหาพื้นที่ทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ที่มีความอุดมสมบูรณ์กว่าชุมชนเดิม มีการตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยจนเกิดเป็นชุมชนแห่งใหม่ขึ้นมา โดยมีประชาชนอยู่ 2 กลุ่มด้วยกันที่อพยพเข้ามาอยู่อาศัยในระยะแรก

กลุ่มแรกอพยพมาจากบ้านหนองแดง(ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลช่องสามหมอ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ)นำโดย นายจันทา สิงห์ชัยภูมิ นายชารี อิ่มอารมณ์ นายแปล หงษาแก้ว ส่วนอีกกลุ่มอพยพมาจากบ้านนาวัง(ปัจจุบันอยู่ในเขตตำบลนาเสียว อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ )นำโดยนายโหน พิมสมบรูณ์ ซึ่งอพยพครอบครัวพร้อมด้วยพรรคพวกเดินทางข้ามภูโค้งเข้ามาเพื่อหาทำเลสำหรับเลี้ยงวัว และหาสมุนไพรไปขายให้กับแพทย์แผนโบราณในสมัยนั้น

เมื่อมาถึงพื้นที่แห่งหนึ่งซึ่งอยู่ข้างลำห้วยใหญ่ไปทางทิศเหนือ มีความเหมาะสมในการตั้งบ้านเรือนและยังมีการพบโบราณวัตถุเป็นหินเอวขันธ์รูปพานขนาดกว้าง 1 เมตร สูง 1 เมตร ตั้งอยู่กลางป่า จึงพร้อมใจกันปักหลักตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้และช่วยกันหักร้างถางพงปลูกบ้านเรือนขึ้นเป็นชุมชนเล็กๆ เพื่ออยู่อาศัย โดยในระยะแรกนั้น มีการตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านหนองไฮ”(ปัจจุบันคือบริเวณป่าช้าบ้านนาหนองทุ่ม)

บ้านหนองไฮตั้งอยู่ได้ประมาณปีเศษก็เกิดโรคระบาดขึ้น ผู้คนเจ็บป่วยล้มตายเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวบ้านต่างแตกตื่นหนีโรคระบาดกลับถิ่นเดิมไปบางส่วน พวกที่เหลืออยู่จึงได้ย้ายมาตั้งบ้านเรือนแห่งใหม่อยู่ทางทิศใต้ ห่างจากที่เดิมประมาณ 1 กิโลเมตร และเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านนาหนองทุ่ม” ตามลักษณะพื้นที่อันอุดมสมบรูณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร

ชุมชนบ้านนาหนองทุ่มและชุมชนบ้านนาแกมีความเจริญขึ้นมาตามลำดับและกลายเป็นเขตชุมชนขนาดใหญ่ในอำเภอแก้งคร้อ เป็นรองเพียงชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่เท่านั้น ซึ่งเป็นที่ตั้งที่ว่าการอำเภอ ดังนั้นจึงมีการรวมเอาเขตหมู่บ้านนาหนองทุ่มและหมู่บ้านนาแกจัดตั้งเป็นเขตสุขาภิบาลขึ้นมา เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เรียกว่า สุขาภิบาลนาหนองทุ่ม

เมื่อมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2542 สุขาภิบาลนาหนองทุ่มจึงเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา

www.chaiyaphumfocus.com

คำขวัญนาหนองทุ่ม 

ชุ่มฉ่ำน้ำการเกษตร
เขตปลอดอบายมุข
สุขสุดสวยด้วยภูมิทัศน์
ถนัดทำหมอนขิด
ผลิตผ้าไหมมัดหมี่งามสุด
ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง

ติดต่อสอบถาม/ฝากประชาสัมพันธ์งาน
© Copyright 2020 eDiT By : itepsakon