Tourism » โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ

4 สิงหาคม 2561
817   0

โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว

โรงไฟฟ้าพลังน้ำห้วยปะทาว สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙ เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิด โครงการไฟฟ้าพลังน้ำห้วยประทาว อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๖

เป็นการพัฒนาแหล่งน้ำลำประทาวให้เป็นเขื่อนดินขนาดใหญ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าจ่ายให้พื้นที่ อ.แก้งคร้อ อ.คอนสวรรค์ และ อ.เมืองชัยภูมิ

 

ติดต่อสอบถาม/ฝากประชาสัมพันธ์งาน
© Copyright 2020 eDiT By : itepsakon